29/07/2017

இப்படிக்கு நினைவுகள்ஒற்றை நினைவுகளல்லாமல்
வாழ்நாள் நினைவுகளை
நீ தந்துவிட்டு போன
அந்த தருணத்திலே
என்னுயிர் ஏக்கங்களை
சுமக்க தயாராகி விட்டது
எங்கோ ஒரு மூலையில்
நீயும் என்னை
நினைத்திருப்பாய்
எனும் நம்பிக்கை
மட்டுமே என்னுள்
தினம் வாழ வைக்கிறது
இப்பிரபஞ்சத்தில்
அன்பே,,,

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இன்னொரு கயர்லாஞ்சி கொடுமைகள்

இதோ இன்னொரு கயர்லாஞ்சி..! விழுப்புரம் அருகே நிலத்தை அபகறிக்க முயன்றவர்களை எதிர்த்த குற்றத்திற்காய்...நடு இரவில் வன்னிய சாதிவெறி ம...