கடத்தல் கனவு

என் கனாவில்
உனை
கடத்திச் செல்கிறேன்
நிதானமாக

பாதையில் பாதி
நிலவு
அருகில் எனை
அழைக்கையில்

அதுதான்
காதலென
உணர்ந்தேன்

நீரோடு காற்று
காதல் வலை
வீசுவதை
இரவு
அறிந்திருக்குமோ

வெகுதூரம்
போவதுபோல்
உள்ளுணர்வு
எனக்குச்
சொல்லிவிட

சட்டென விழித்துக்கொள்கிறேன்­ உடலெங்கும் வியர்வைத்துளிகள்

விவரம் அப்போதறிந்தேன்

உன் கனாவில்
எனை கடத்திச் செல்கிறாய்
அதே
நிதானத்தோடு,,,

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்