அன்னையர் தினம்

அன்னை என்றொரு
அழகுண்டு
அவள் அழுது வெடிக்கிறாள்
முதியோரில்லத்தில்

அன்னை என்றொரு
அறிவுண்டு
அவள் அழுகிப்
போகிறாள்
பெண்ணடிமை
பேதமைத்தனத்தில்

அன்னை என்றொரு
சுடருண்டு
அவள் எரிந்து கிடக்கிறாள்
முதுகிலேற்றிய
பணிச் சுமையால்

அன்னை என்றொரு
அன்புண்டு
அவள் சுமந்த
பத்துமாத கருவிற்கு
அவளே நிகராக தெரிந்தமையால்

உந்தன் மனசாட்சி
உறுத்தட்டும்
உயிர் தந்த
அன்னைக்கு
பந்த பாசமற்ற
மிருகமாய் நீ தெரிகிறாயென்று
உந்தன் மனசாட்சி
உறுத்தட்டும்

ஓடி விளையாடி
உன்னோடு உயிராகவே
உறவுகளைப் பேணும்
உத்தமி அன்னைக்கு
உயிராக நீயிருக்க
வேண்டாமா

பசிக்கு உணவு
படுத்துறங்க தாலாட்டு
படிப்பறிவுக்கு
உழைப்பென
உன்னையே நினைத்து
வாழ்ந்து
உயிரை துறக்கும்
அன்னைக்கு அனுதினமும்
நீயும் தாயாகிவிடு

தாய்மை உணர்வுனக்கு
தமிழை புகுத்தும்
தன்னலமில்லா
அன்னையருக்கு
வாழ்த்தொன்றினை
நீயும்
தெரிவித்து விடு

வாழட்டும்
இம்மண்ணில்
தாய்மை

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்