"இன்றோடு இயற்கையோடு"

இயந்திர வாழ்வு
இரும்பான மனம்
இறுமாப்பு நடை
இல்லறக் கசப்பு
இழந்த ஆரோக்யம்
இனிமை துவர்ப்பு
இசை புறக்கணிப்பு
இல்லாத உயிர்துடிப்பு
இம்சையான உறவு
இமைகளை மூடா கனவு
இறுதி மரண காத்திருப்பு
இழவுக்குபின்
இதயமிருந்தென்ன பயன்
இவைகளை மறந்து
இன்றே பார்த்துவிடு
இயற்கையை
இன்னமும் வனப்புகளை
இழந்துவிடாத அதுவும்
இதழ்களை திறந்துன்னை
இச்சைக்கு அழைக்கிறது
இன்னுமேன்
இடைவெளி மனிதா
இணைந்துவிடு இன்றோடு
இயற்கையோடு,,,

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்