அடம்பிடிக்காதே

என்னிடம் என்ன
இருக்கிறது
எதனை எதிர்பார்க்கிறாய்
அன்பானவளே

இதயம் ஒன்றைத்தவிர
வேறொன்றும்
இல்லையே
என்னிடத்தில்

என் முன்னால்
அடம்பிடித்து
நிற்கிறாயே
கொடுத்துவிடு
கொடுத்துவிடுவென
எனை பிசாசாய்
புரட்டிப்போடுகிறாயே

உன் நினைவாக
கைவசம் ஒன்றே
வைத்திருக்கும்
எனதிதயத்தையா
கேட்கிறாய்

எப்படித் தருவேனுனக்கு
எனக்குச்
சொந்தமானதை

அடம்பிடிக்காதே
அவ்விதயத்தில்
நீ மட்டுமே
வாழ்கிறாய்
என்னுள் கரைந்துபோனவள்
நீ

உயிர்துடிப்பு
ஒவ்வொன்றும்
உனது பெயரையே
உச்சரிக்கையில்
ஒழுகும் பனிமலையாக
உன்னை நினைத்தே
உருகி அழுதிடவே
அதுவொன்று
மட்டுமே என்னிடம்
நிரந்தரமாய்
இருக்கிறது

காதலை சுமக்கும்
கடைசித் துடிப்பானது
நின்றபின்

வேண்டுமானால்
எடுத்துக்கொள்
தாராளமாக
எனதிதயத்தை

அதுவரையில்
மண்டியிட்டு
வேண்டிக் கொள்கிறேன்
உன்னிடத்தில்

அடம்பிடிக்காதே
எனதிதயத்தை
என்னிடமே
விட்டுவிடு

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்