வறுமைக்கு பிறந்தவர்கள் நாங்கள்

வறுமைக்கு
பிறந்தவர்கள்
நாங்கள்
விண்மீன்கள்
கீழிறங்கி
உலவுவதை
யாரும்
பார்த்திடவில்லை

ஆடைகளற்றும்
இருந்த ஆடைகளும்
ஒட்டாத உடம்பிலும் கொப்பளங்களாய் காட்சிதரும் அவ்விண்மீன்களை
எங்களால்
எப்படி விரட்டிவிட முடியும்

உழைத்தும் ஒட்டவில்லை வயிற்றில் உணவு

விரட்டியடிப்போம் வறுமையினை
எழும் முழக்கங்கள் எப்போதாவது
ஒலிக்கும்

தேர்தல் நேரமதுவென தேரடியில்
தலைசாய்த்து வாக்குறுதிகள் வழிந்தோடுகிறது
எங்களின் குருதியில் நனைந்த படியே

ஒழுகும் குடிசையில் குடிநீரை சேகரிப்பதா இல்லை கண்ணீரை
சேகரிப்பதாவென
வறுமைக்கு
பிறந்தவர்கள்
நாங்கள்
விவரமேதும்
அறியவில்லை

விழுந்தே கிடக்கிறோம் வறுமையின்
பிடியிலே
விரைவில் நற்செய்தி வருமென விழிகளை உயர்த்திப் பார்த்ததில்
அருகில் விடியலுக்கு பதிலாய்
குருதி குடிக்கும்
பணமுதலைகளே
கண்ணில் படுகிறதே

ஏதும் செய்துவிட
முடியா கையறு
நிலையில்
கண்ணீரோடும்
முதலைகளும்
வஞ்சக நரிகளும் குடித்ததுபோக
கொஞ்சம்
குருதியோடும் குடிசையில்
வாழ்கிறோம்
ஏனெனில் வறுமைக்கு
பிறந்தவர்கள்
நாங்கள்

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்