சா தீக்கலவரம்

எங்கும் பரவிகிடந்த
சாம்பலின்
புழுதிகளில்
தேடினேன்

அதோ அங்கே
இடிந்து கிடக்கும்
தேவாலயங்கள்
மசூதிகள்
சிறைபட்ட
கோவில்களென
அனைத்திலும்
அலைந்து கொண்டிருக்கிறதென்
அனுதாப
அலைகள்

அவ்வனுதாப
அலைகளில்
ஊடுறுவிச்
செல்கிறதென்
பார்வை

எரிந்த விறகுகள்
முன்பிருந்த
குடிசைகளின்
தூண்களென
அறிந்தேன்
அவற்றின்
அழு
குரலோசையை
கேட்கவியலாமல்
காற்றும்
காதடைத்து போனது

எங்கும்
கண்ணிற்கு
புலப்படவில்லை

உதிர்ந்து விழுந்த
இரத்தங்களையும்
கிளறிப்
பார்க்கிறேன்

இது எந்த சாதிக்குச்
சொந்தமென

எங்கும் கண்ணிற்கு
புலப்படவேயில்லை
சாதியான
சமூகத்தில்
மனிதம்
மரணித்திருப்பதை
கண்டேன்
இன்னமும்
கூசுகிறதென்
கண்கள்

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்