மார்க்ஸின் வறுமையில் காதல்

வறுமையில்
வாழாது
காதல்
என்போர்
பலரை கண்டேன்

பாவம்
அவர்கள்
பக்தியில்
மிதக்கிறார்கள்
என
பாவப்படுகிறதென்
மனது

பட்டினியில்
பாம்பாய்
நெளிவது
காதல்
என்போர்
பலரை
கண்டேன்

என் கருணை
அவர்கள் மீது
விழாதபடி
நானும்
பக்குவமடைந்தேன்

நமக்கென்று
நிரந்தரமாய்
தங்குமிடம்
இல்லையெனில்
தங்காது
காதல்
என்போர்
பலரை
கண்டேன்

நானுனர்ந்த
அரவணைப்பு
அவர்கள்
உணர
வாய்ப்பில்லை
உணர்த்தும்
உள்மனதை
இப்போது
திறக்கலானேன்

கேளுங்கள்
தோழர்களே

வறுமையிலும்
வாழ்ந்துவிடும்
காதல்
பசி
பட்டினியிலும்
சாகாது
காதல்
தங்க இடமில்லாதபோதும்
தங்க மகுடத்தில்
ஏறவைத்துவிடும்
காதல்

காதல் ஒன்றே
மனிதம் படைக்கும்
காதல் ஒன்றே
மானிடம் போற்றும்

எதையும்
நம்பிவிடாதீர்கள்
அறிவியலின்
தோல்வி
ஆராய மறுப்பதில்
இருக்கிறது

ஆதாரம்
தருகிறேன்
ஆகாரமாய்
பருகி
விடுங்களேன்

அவ்வாதாரத்தையும்
அலசி பார்த்துவிடல்
நன்று

ஹைகேட்
கல்லறையில்
அறிஞனொருவன்
உறங்குகிறானே
அவனே
காதலுக்கு
ஆதாரம்

அவன் ஒன்றும்
ஆடம்பர
மாளிகையில்
வசதியாய்
வாழ்ந்தவனில்லை

வறுமையில்
உழன்று
வாழ்க்கை
சுழற்சியில்
வாழ்ந்து
காட்டினான்
அம்மனிதன்
அவன் பெயர்
கார்ல் மார்க்ஸ்

வறுமையில்
பிறந்தது
"மூலதனம்"
நுகர்ந்து
பாருங்கள்
காதல் வாடை
வீசுமதில்
வசந்த மலர்களின்
வாசத்துடன்

வறுமையில்
வீழ்ந்தாலும்
கடைசி வரை
மார்க்ஸை
காதலித்தாள்
ஜென்னி

உண்மை காதலுக்கு
அவளே ஆதாரம்
அவளுக்கும்
பங்குண்டு
"மூலதனம்"
படைக்கவே
காதலை
மூலதனமாக
வைத்தவள்
ஜென்னி

ஆதாரம்
தந்துவிட்டேன்
அழகியல்
காதலை
அவர்களைபோல்
பெற்றெடுங்கள்

என்றும் நினைவுகளை
சுமந்தவாரே
கார்ல் மார்க்ஸின்
நினைவு நாளில்
மார்க்ஸியத்தை
மனதிலேற்றி
மாமனிதனின்
வறுமை காதலை
மனதார நானும்
புகழ்ந்திடுவேன்


14 March 1883 (வயது 64)

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்