காலி வயிறு

வயிற்றுக்கும்
வாழ்வுக்கும்
இணைப்புப்
பாலமான
இயற்கையே

இருப்பதை உண்டு
இல்லறம் பேண
எங்களுக்கும்
ஆசைதான்

என்ன செய்ய
உழைத்து
வியர்த்த உடம்பில்
உயிரை
வஞ்சிக்கிறது
உருண்டை
உலகத்தில் ஓரினம்

முதலாளி
என்றொரு பெயர்
இனத்திற்கு
பொருத்தம்தான்

துயரம் துடைக்கப்
புறப்படும் எம்மின
பெண்களின்
கற்பினை கேட்கிறது
முதலாளியினம்

அடங்காத பசிவேறு
அலைய வைக்கிறது
எம்மின குழந்தைகளை

அலைகடலில்
நுரை
ததும்புதல் போல
அரளி விதையால்
உயிர் துறக்கிறார்கள்
அவர்களும்

தற்கொலை என்கிறார்கள் பலர்
பட்டினிக் கொலையிதுவென்று
பார்வையை
திருப்புவார்களா
எனவும்
தெரியவில்லை

விவசாயம்
விட்டொழித்து
விழுமங்களை
சேகரித்து
நகர்புறம் தொலைய
எத்தனிக்க
எண்ணிடும்
போதெல்லாம்
எட்டி உதைக்கிறது
எங்களின்
வி(லை)ளைநிலம்

அனாதைக்கு
ஆதரவு தாராயோ
நகர் புறம் நோக்கி
நீங்களும்
போகலாமோ
எனை உழுவதை
தவிர வேறொன்றும்
தெரியாதே
உங்களுக்கென
புலம்பித் தள்ளுகிறது
பூர்வீக விளைநிலம்

பட்டம் பெற்ற
பலகோடி இளைஞர்களும்
அயல்நாடைத்
தேடி
அழிந்துபோனார்கள்
அணையா
விளக்காக எங்கும்
விரித்தோங்குகிறது
முட்புதற் காடுகள்

தவறில்லை
தாவிபறக்கத்
துடிக்கிறார்கள்
இளைஞர்கள்
பட்டம் பறந்தாலும்
பற்றியிழுப்பது
முதலாளியினம்
தடவிய
மாஞ்சா கயிறன்றோ

காசு பணமில்லா
காரணத்தால்
கோவனத் துணியும்
உடம்பில்
இல்லாம்
அம்மணமாக
அவமானப்படுகிறோம்
அண்ணாடங்காட்சியென
அதற்கும் பெயர்
வைத்து விட்டார்கள்
பாவி முதலாளியினங்கள்

அறியாமை பிணிபிடித்தமையால்
அதிகார
முதலைகளுக்கு
அன்றாடம்
உணவாகிறோம்


இறப்பென்பதே
இல்லையென்று
நீரில் இருக்கும்
மீன்களுக்கு
நிலத்தில்
துடிக்கும்போது
தெளிந்துவிடும்
அறியாமைதான்
கண்களை
கட்டிப்போட்டதென்று

எங்களுக்கும்
உருவம் உண்டு
அவசியம்
அறிந்தபின்னர்
மாண்ட பின்னரும்
மணப்பந்தலில்
வாழ்ந்து விடும்
வாழையை போலவே
எங்களின் ஏழையினம்
உழைப்பால் உயிர்பெற்று
உயரத்தில் ஒருநாள்
வாழ்ந்து காட்டிடுவொம்

அது வரையில்
காத்திடுங்கள்
காலி வயிற்றோடு
அலையும்
எம்மின ஏழை
வர்க்கங்களே!

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்