நுங்கு வண்டி

மாற்றமில்லை
மாற்றமென்றே
மனதேற்றமில்லை
வற்றிய நீரில்
வழிந்தோடும்
கழிவுகளைபோலே
மனிதனை
நுகர்கிறது
சாலைகள்

வழிவிடுங்களேன்
வருகிறதோர்
நுங்கு வண்டி

இவனொரு
கிராமத்துவாசிதான்
தொலைந்து
போனதே
கிராமத்தோடு
கிழக்கு வாசலும்

கோடையில்
எரியும் உடம்புக்கு
எதற்கிந்த உடை

தேவையில்லை
நுங்கு வண்டியோடு
நாங்களும்
கருத்திருப்பது
அழகுதான்

வழிவிடுங்களேன்
வருகிறதோர்
நுங்கு வண்டி

சிறைபட்டு
பெற்றோரால்
அடிபட்டு
அவர்களெழுதும்
அதிகாரத்தில்
அடைபட்டு
வளரும்
தளிர்களை விட

ஆலமர விழுதுகளில்
ஊஞ்சல் கட்டி
ஊமைக் கனவுகளை
சாக்கில் மூட்டைகட்டி
கூட்டாஞ்சோருக்கு
கூடி நிற்கும்
எம் இளம்பிஞ்சு
குஞ்சுகளுக்கோர்
கூடு கட்டி
வாழும் பருவமேண்டும்
வழிமறித்தல்
நியாயம் தானோ

பனையோரும்
பொழுதுகளில்
பசியறியாத
வயிற்றினையும்
வந்துதைப்பது
நியாயம் தானோ
எம் பால்யத்தை
பறிப்பதில்
தானா பட்டாசு
வெடித்து
கொண்டாடுகிறீர்

வேண்டாம்
விட்டுவிடுங்கள்
இன்றைய
நுங்குவண்டி
நாளைய விமானமாகலாம்

வழிவிடுங்களேன்
வருகிறதோர்
நுங்கு வண்டி

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்