19/03/2015

விழிகளின் வெளிச்சத்தில்

விழிகளின் வெளிச்சத்தில்

பிரியமானவளே
உனக்கொரு
இனிய
எச்சரிக்கை
இம்சையெனவும்
பாவித்துக்கொள்,,,

நடுநிசியில்
என் கனவினில்
உன்னதக்
கதவுகளின்
வெளிச்சத்தில்
உன் விழிகளை
திறந்து காட்டி
என்னிமைகளை
திறக்கும்
முயற்சியில்
மூழ்கிப்போகாதே,,,

உனது
விழிகளின் வெளிச்சத்தில்
விடிந்துவிட்டதென
என் வீட்டில்
உள்ளவர்கள்
எழுந்து விடப்
போகிறார்கள்!

உன் இமைகள் எப்போதும்
மூடியே இருக்கட்டும்
கனவிலும்
உனை விட்டு
விலகிடமாட்டேன்
நான்!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ஏது இங்கே மனிதத்தன்மை

Suba Veerapandian ஐயாவின் "கருப்பு வெள்ளை " யில் ஒன்று சொல்வார்... கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தார் என்று சொல்லாதீர்கள்...