வேடன்

வேடன்


சிலந்தி வலையில்
சிக்குண்ட
நினைவுகளை
மீட்கத்
துடிக்கிறது
மனது

நிகழ்கால
வேடமிட்டு
வேடனொருவன்
அருகில்
வருகிறான்

அவன்
வருகையில்
அலறும்
மனதின் அலார
ஒலியை
அடக்கியாள
முடியவில்லை

முந்திச் செல்கிறது
முழு வேகத்து
முயற்சி
ஒரு வழியாய்
விடுபடுகிறது
சிலந்தி வலையில்
அகப்பட்ட
மனது

சிறகுகளை
விரித்து
வானத்தில்
பறக்க தயாராய் வைத்திருந்த
உடலில்

இப்போது
புது மலர்ச்சி
மனமெங்கும்
விரிந்த
விடுதலை
உணர்வினை
உடலெங்கும்
தட்டிவிட்டது
இதயக்கூடு

தாயாகவும்
தந்தையாகவும் துணைவியாகவும்
துணைகொண்ட
காதலியாகவும்
துயில் கொள்ளும் குழந்தையும்
துடிக்கும் அவள்
மனதை பறிக்க
வேடன்
வருவானேன்
சிலந்தி வலை விரிப்பானேன்

எதற்கும் அவளின்
இதயத் திருடனாக
யாரும் மாறிடும்
முன்னே

தாவிப் பறக்க
எப்போதும்
தயார் நிலையில்
சிறகெனும்
கைகள்
விரிந்தே
கிடக்கிறது

விரைவில்
பறக்கலாகும்,,,

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்