தூற்றும் ஆணுதடுகள்

பெண்ணை
பேய்
என்பார்
பெற்ற தாயும்
பெண்ணென
அறியாதோர்

தன்வீட்டு
பெண்டீருக்கு
தங்க மகுடம்
சூட்டி
தெருவெங்கும்
திட்டித்
தீர்ப்பார்கள்

தீராவகமோ
தலையெடுப்போ
தூண்டும்
தற்கொலையோ
வீசும் சொல்கூட
வாளாகிப்
போகுமென
விளங்குமா
இந்த விளங்காத
பெண்ணிழிவு
போதகர்களுக்கு

எண்ணிப்பார்த்திட வேண்டும்
எவர்தான் ஏமாற்றவில்லை
தாயும் சுயநலம்
பூண்டவள்தான் மனந்திறந்து
பேசு
பல மனவழுக்கு
உன் மடியில்
விழும்

உண்மை அறிந்த
பின்னலே
உதறித் தள்ளிவிடுவாயோ
பெற்ற தாயை

பெண் சுமக்கும்
வலியில்
பாதிகூட
அறிந்திடாத
அனுபவிக்காத
ஆணாதிக்க
புத்திகளில்
புகலிடம்
தேடுகிறது
புழுக்கள்

"ஆண்"
என்பதே
அதிகார
தோனியல்லவா
அதன்
ஆதிக்க வெறிதனில்
பெண்மை சிதைகிறதல்லவா

உற்றுநோக்கு
உலகமே
ஒரு ஏமாற்று ஏகாந்தவெளிதான்

உதாரணம் ஒன்றைச்
சொல்லவா
ஊரார் கூடி
விழா எடுத்தாலும் சுனாமியெனும்
சூழ்ச்சி செய்து
உயிரைச் சுருட்டி
உண்ண
வில்லையா
இந்த உறங்காத
விழிகொண்ட
கடல்

யார் ஏமாற்றியது
பெண்ணா
அப்படியெனில்
நீயுமொரு ஏமாற்றுக்காரன் தான்
ஏதோவொரு
விதத்தில்
எப்போதும்
வசைபாடும்
ஆதிக்கத் திமிரில்
எல்லா மதமும்
உணர்த்தும்
உண்மை
இதுதான்

ஆணாக பிறந்ததே
ஒரு ஏமாற்று
வேலைதான்

ஆணுதடுகள்
விதைக்கும்
கொச்சை சொல்லனைத்திலும்
தலைகுனிந்தே
போகிறாள் தமிழ்மொழியும்
பெண்ணாதலால்

மொழிப்பற்றே
இல்லாதிடத்தில்
பெண்னன்பு
புகலிடம் தேடிடுமா
இல்லையென
தெரிந்தபின்னே
இளஞ்சூரியனும்
சுடுகிறது

சொல்லம்பு
பெண்னன்பை
வீழ்த்துவதா

ஆணினமே
அவசரப்படாதே
என்றேனும்
பெண்னன்புதான்
பேருதவி
செய்யும்

ஆணினமே
அவசரப்படாதே
என்றேனும்
பெண்னன்புதான்
பேருதவி
செய்யும்

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்