மகத்தான பால்யம்

புத்தகம்
மயிலிறகு
புழுதி படிந்த
புத்தகப்பை
மடியில்
தவழும்
பால்யபருவம்

எங்கும்
எதிலும்
கானக்கிடைக்காத
கண்ணாடி
ஒளிச்சிமிழ்
ஒளித்து வைத்தவன்
யாரோ

ஓங்கியெழும்
ஒய்யார நடையில்
ஒற்றைக் காதலில்
அழகுப்பறவை
பால்யத்தின்
அண்ணப்பறவை

அழகே
அறிவே
அன்பே
அடுத்த நிமிடம்
விலகிப் போகிறேன்
அழைக்கிறது
கல்லூரி

அங்கேயும்
முளைத்திடுமா
அழகான
பால்யபருவம்

இல்லையில்லை
இது வித்தியாசம்
விழிகளில்
வியப்பினை
தேடுகிறது
அடிக்கவும்
ஆளில்லை
அணைக்கவும்
ஆளில்லை
தானாக தேடியதொரு
தட்பவெப்ப நிலை

மெதுவாக நகரும்
ஏகாந்த மாயை
பார்வையில் எங்கோ
பற்றிய அனல்
தானாக எரிந்தது
நட்பெனும் பஞ்சு

அனுபவம் பெற்றது
கல்லூரியில்
அனுபவத்தது
எப்போதும்
பால்யத்தின்
மடியில்

நித்திரையில்
எப்போது
நிஜமெழும்
கடந்து போன
கல்லூரியை
காற்றோடு சேர்ந்தணைக்க
ஆசை

அழைக்கிறது
அடுத்தது
வாழ்க்கை
போராடியதில்
போர்முனையில்
நின்றது
கத்தி
அப்போதும்
தோற்றே போனது
வாழ்வெனும்
யுக்தி

விடவில்லை
வாழ்வினை
வென்றது
வேட்கையின்
வியர்வைத்துளி
வெறுப்போடு
இவ்வாழ்க்கை
போனாலும்
தயிரை கடைந்த
மத்தாகிபோனது
மகத்தான
பால்யம்

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்