மார்க்ஸிய மர நிழல்

ஆடைகளின்றி
அலைகிறார்கள்
அவர்கள்
பருத்தியை
பதம்பார்க்கும்
இவர்கள்
பகிர்ந்தளிப்பார்களா
என்ன
பஞ்சத்தின்
அடையாளம்
அதுவாக
இருக்கிறதே
என்ன செய்ய?

பசி பட்டினியில்
அலைகிறார்கள்
அவர்கள்
நிலம்படாத
பாதங்களாக
இவர்கள்
பதுக்கிய உணவினை
பகிர்ந்துண்பார்களா
என்ன
பற்றியெரியும்
வயிற்றின்
அடையாளம்
அதுவாக
இருக்கிறதே
என்ன செய்ய?

தாகத்தில்
தவிக்கிறார்கள்
அவர்கள்
தர்பாரையே
நடத்துகிறவர்கள்
இவர்கள்
தண்ணீரை பருக
தாராளமாய்
கொடுப்பார்களா
என்ன
விக்கலை விழுங்கித்
தாகம் தணித்தார்கள்
அவர்கள்
அடிமையின்
அடையாளம்
அதுவாக
இருக்கிறதே
என்ன செய்ய?

விடுவதாய் இல்லை
விரட்டிய வறுமை
விதைகளை
பொசுக்கத்
தாயாரான
அவர்களுக்கு
தங்குமிடம் , தன்மான
எண்ணம், தார்மீக
பொருப்பென
தந்துதவியது
மார்க்ஸிய
மரநிழல்

புரிந்தது
அவர்களுக்கு
புரட்சி
விதைகளை
பொசுக்குவது
தவறென்று

போர்க்குணம்
நமக்குண்டு
பூமியை
புரட்டிப்போடும்
பொதுவுடமை
நமக்கென்று
போராளியே
நீ முழங்கு!,,,

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்