முண்டச்சி முறையிடல்

தேங்கி கிடந்த
சருகிலைகள்
அதன்மேல்
மிதந்து மீண்டுவர முற்படுகிறது
மீந்துபோன
பனித்துளிகள்

அனிச்சை
வார்த்தைகளில்
ஆங்காங்கே
வழிந்தோடும்
வாழ்க்கை
கோடுகளை
கண்டும் கானாது சேகரிப்பில்
இறங்கிய
சேற்றுப் புழுதிகள்

வாழ்வினிது
வையகம்பெரிது
வசனங்கள்
அறியுமா
வரிக்குதிரை
வடுக்களை
தாங்கிய
உதிர்ந்துபோன
அச்சருகிலைகள்

மெஞ்ஞானம்
விஞ்ஞானம்
இரண்டும்
ஆராய இறுதிபக்கம்
முடிந்த தாளில் முற்றுப்புள்ளியாக
மூழ்கி கிடக்கிறது அச்சருகிலைகள்

குனிந்த தலையுடனே குளத்தங்கரையில் முண்டச்சி

முடிவளர்ந்தது போல் மீண்டெழுந்தது
மரங்களில் புதுக்கொழுந்துகள்

முழுதாய் பாரமில்லை ஆனாலும்
வலிக்கிறது
மகரந்தம் பரப்பும் பறவைகளே
பட்டாம்பூச்சிகளே இம்முண்டச்சி
மீண்டெழும்
மீட்சிக்கான வழிச்சொல்லுங்களேன்

வெ­ட்டுண்டும் துளிர்க்குமாம்
முருங்கை மரம்
வீட்டருகே
நட்டுவைத்தும் வெற்றிடங்களே
வாழ்வுதனை
நிரப்பியது

எந்தன் வெள்ளை நிறத்திற்கு எப்போது விடுதலை
குறிகேட்க வந்திருக்கிறேன் கூறிவிடுங்கள்
சருகிலைகளே

குற்றமேதும்
செய்யவில்லை
கத்திவிட்டு கிழிக்கிறார்கள்

வீதியெங்கும்
இவ்வுடலை
வேடிக்கை பார்த்தே நடக்கிறார்கள்

நானுமொரு
வெண்ணிற
பூனைதான்

பொறு,,
முண்டச்சி
குறுக்கே
போகிறாள்
மூழ்கிப்போகும்
முக்கிய
காரியமென்று
மூக்கைச் சிந்தும் மூர்க்கமான
இவ்வுலகில்

எழிலழகு
எல்லாம்
பெண்னென
போற்றப்பட்டது என்னைத்தவிற

எந்தன் வெள்ளை நிறத்திற்கு எப்போது விடுதலை
குறிகேட்டு வந்திருக்கிறேன் கூறிவிடுங்கள் சருகிலைகளே,,,

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்