ஆகட்டும் பார்க்கலாம்

அன்றொருநாள்
நீயெனுக்கு
பரிசளித்த
பார்வையின்
வணப்புகளை
சேகரித்து
வைத்திருக்கிறேன்,,,

உனக்கென
நான்
எனக்கென
நீயென
உள்ளத்து
உணர்வுகளை
காதலெனும்
குவியலாக்கினேன்,,,

குனிந்த தலை
நிமிரவில்லை
ஆகட்டும்
பார்க்கலாமென்று
அவசரமாய்
மறைந்து விட்டாய்,,,

அதுவே
ஆறுதலெனக்கு,,,

அன்று முதல்
உனை சந்திக்கும்
போதெல்லாம்
எனதியத்தை
ரசமாக பருகிய
விழிகளை பார்த்தே
உரையாடலை
தொடங்கினேன்
வேறெதுவும்
தோனவில்லை
எனக்கு,,,

கெண்டை விழியாளே
தித்திக்கும் தீஞ்சுவையே
கற்பனையில் நான்
மிதந்து கலங்கி
நிற்கிறேன்,,,

ஒருநாள்
உன்னைக் கான
ஓடோடி
வந்தபோது
ஊமையாகி
நிற்கிறது
உனது விழிகள்
ஊனமாகி போனது
நம் காதலெனும்
கால்தடங்கள்,,,

காலத்தின்
இச்சூழ்நிலையை
பழிப்பதா? பறிப்பதா?
இதயத்தில்
விழுந்து விட்ட
இக்கேள்விகளுக்கு
இன்றுவரை
விடை
தெரியவில்லை,,,

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்