ஹைக்கூ "தொலைந்து விடாதே"

ஏற்றாத
நெருப்பு
வற்றாத
வறுமை
அடுப்பில்
வாழ்கிறது
-பூனை

___

காமத்தில்
மறந்த
கேள்விகள்
திருப்தியற்ற
மணமகள்

___

மலரே
முகம்
காட்டாதே
வீதியில்
என்னவள்

___

தடுத்தும்
துளிர்விடுகிறது
குடைக்குள்
-மழை

___

கவிதை
எழுதிய
பேனா
தனிமையை
மறந்தது
காகிதங்கள்

___

நிலவுக்கு
பதிலாய்
கொக்கு
குளத்தங்கரையில்
கூரை வீடு

___

நிகழ்காலத்து
வறுமை
செங்கல்
சூலையில்
வெந்தது
வாழ்க்கை

___

யாரோ
வரைந்த
ஓவியம்
தலையெழுத்து

___


தொலைந்து
விடாதே
அருகிலேயே
இரு
அழைக்கிறது
-கைபேசி

______

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்