--ஹைக்கூ--தேசிய குப்பைத்தொட்டி

ஏணிக்கு
தெரியவில்லை
எட்டி உதைப்பது
நம்பி வீழ்ந்தான்
-அவன்

***************

மழலையும்
கணவனும்
மேடையில்
மங்கையின்
கையில்
தாய்மை விருது

***************

காட்சியில்
பசிக்கான
உணவு
விடிந்ததும்
விடியாத
ஏழையின்
கனவு

***************

ஊனமான
உடற்பயிற்சி
சாதகமாக்கியது
-சிசேரியன்

***************

அரைகூவலிட்ட
பிச்சைக்காரன்
தேசியமயமானது
-குப்பைத்தொட்டி

***************

***************

Comments

Popular posts from this blog

அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சில துளிகள்

"தேசியம்" ராஜ தந்திரம் - ம. சிங்காரவேலர்

காதல் செய்! ஜென்னி-மார்க்ஸ்