29/07/2017

வீழ்ந்தேன்


மழை காணாது
மனமேங்குதே
சிலையே
பொற்சிலையே
என் காண்கிறேன்
மரமே ஓ மரமே
அசைந்தாடாய்
தழலே எரிதழலே
என் சேர்வேன்
உனை நானே
பிழையே என் பிழையே
விலைபோனேன் வீழ்ந்தேன்
சிறையே ஓ சிறையே
சிதைப்பாய் என் சதையே
இனி வேண்டாம்
வலியே, என் வலியே,,,

எதிர்வினைகள்:

0 கருத்துகள்:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...