26/04/2016

நான் அனாதையாக்கப்பட்டுள்ளேன்

என் உயிர்வலி
மரணத்தால்
இருந்திருந்தால்
வேதனைகளை
வாடைக் காற்றோடு
உலவ விட்டிருப்பேன்
ஏன் ஏமாற்றப்பட்டேன்
நான்
நட்பெனும் ஆக்ஸிஜனில்
நயவஞ்சகமாய்
விஷமேற்றி
கொல்லத்துடிக்கும்
நண்பன் அவனென
தெரிந்த நாளொன்றில்
இறந்துவிட்ட
என்னை நோக்கி
வீசப்பட்ட ஆயுதங்களில்
உயிரற்ற
உடம்புச் சதைகளை
உண்டு வாழ்கிறது
அந்த ஆயுதமேந்திய
கைகள்
பகலிலும் இருள்சூழ்ந்து
பதற்றமாகி
நீலக்கடலும் கறுப்பென
காணும் எனது
கண்களுக்கு நட்பென்பது
நஞ்சு விஷமென
மூளைக்கு தகவலனுப்ப
என்னை நானே
சந்தையில்
தொலைத்து விட்டேன்
விழுந்து கிடக்கவில்லை
நான்
வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறேன்
ஒரு போலியான
நட்பெனும் சதியால்
சரி போகட்டும்!
சமாளிப்புகளே இங்கே சமாதான
பேச்சுவார்த்தைகளாக
இருக்கையில்
சகஜமாகிப்
போனதெனக்கு அந்த
துரோகத்தின்
வலைப்பின்னல்
வாழ்க்கையில்
நீந்தும் போது
வலையில் சிக்குவது
இயல்புதானே
உணர்ந்த பொழுதில்
வந்து சேர்ந்தது
மற்றுமொரு
நட்பெனும்
மீன்வலைகள்
உறங்கி கிடந்த
ஆழ்மனம்
உயிர் பெற்றெழுந்து
எனக்குள் சுருண்டு
விழுகிறது அடுத்தடுத்த
நட்பு
ஏமாற்றங்களால்

ஆமாம் நான்
அனாதையாக்கப்பட்டுள்ளேன்
வேண்டுமென்றே,
ஆனாலும் மிகபிடிக்கிறது
அதுவெனக்கு,,,

எதிர்வினைகள்:

0 கருத்துகள்:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...