21/02/2016

அறிவை தின்ற மது அரக்கன்

அறிவு
பெட்டகத்தினுள்
மதுவை
பூட்டிவைத்தேன்
குடித்துவிட்டு
மீதியை

அறிவை குடித்துவிட்டு
மது ஆட்சி
செய்கிறது என்னை,,,

எங்கே முறையிடுவது?

நீதி கேட்டு
அறிவுசார் புத்தகங்கள்
புழுங்கி தவிக்கின்றன

புழுதியில்
கிடந்த என்னை
புழுக்கள் தின்னத்
தயாராகின,,,

தன் பங்கிற்கு
கரையான்களும்
புத்தகங்களை
நோக்கி
படையெடுப்பில்,,,

என் எலும்பு
மிச்சமிருக்கிறது
புத்தகங்களின்
அட்டைகளும்
மிச்சமிருக்கிறது

அடையாளச் சான்றுகள்
போதும்தானே!

டாஸ்மாக் வாசலில்
நீதியும் மதுபாட்டிலேந்தி
வரிசையில்

அரசின் முகத்தில்
ஏக சந்தோஷங்கள்
எதற்கும் உதவாதாம்
என் சாட்சியும்
புத்தக சாட்சியும்
மன சாட்சியும்,,,

எதிர்வினைகள்:

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...