18/10/2015

பவழ முத்துக்கள்

அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய்
சிதறிய பவழ
முத்துக்களை

சிரமப்பட்டு
சேர்க்கிறேன் சீக்கிரம்
கோர்க்க வேண்டும்
ஒரு மாலையை

மலர் மல்லிகை
என் மடியில்
தவழ்ந்து விளையாட
சம்மதம் தெரிவிக்கும்
நாள்வரையில்
நான் காத்திருக்கப்
போவதில்லை

என் காதலொன்றும் வலுவிழக்கவில்லை
சீக்கிரம் கோர்த்து விட வேண்டும்
ஒரு மாலையை

அழகின் புன்சிரிப்பால்
நன் மதியினை
மயக்கச் செய்யும் நிலவிடமிருந்து
நான் விலகியாக வேண்டும்

வழிவிடு என்று வார்த்தைகளால் சுட மனமில்லை
எனக்கு

நிலவும்
அவள் முகமும்
ஒன்றாக பட்டதனால்

என் பாதையில்
குறுக்கிடும் மலர் வண்டுகளே
மண்ணை கொஞ்சம்
சீண்டித் தாருங்கள்

பவழ முத்துக்கள்
அவை புதையுண்டு
கண்கட்டி வித்தை
காட்டுகின்றன
கண்டுபிடித்துத் தாருங்கள்

சீக்கிரம் கோர்க்க வேண்டும் ஒரு மாலையை

பாடும் பறவைகளே
பார்த்து
பொறுக்குங்கள் இரையை

விதைகளென
நினைத்து
என்
பவழ முத்துக்களை
அழகான அலகால்
கொத்தி விடப்போகிறீர்கள்

மணிக்கண்ணால்
நீங்கள்
பார்த்து விட்டால்
மறக்காமல் கொடுத்துதவுங்கள் என்னிடத்தில்
எந்தன் பவழ முத்துக்களை

சீக்கிரம் கோர்க்க வேண்டும்
ஒரு மாலையை

பல சோதனைகள்
கடந்து நானும்
சொல்லிவிட்டேன்
காதலை
அவளிடத்தில்

பல கேள்விகளால்
எனை துளைத்து மனதால் அவளும்
எனை ஏற்று கேட்டுவிட்டாள்
ஒரு பவழ முத்து மாலையை

மனைவியாகப் போகிறாள்
மாலையை கோர்த்து விட்டேன்
மடியில் நானும் சிறுபிள்ளையாக

காதலின் பூமாலைகள்
நம்கழுத்தினை அலங்கரிக்கையில்

சிரமப்படுதலில் கூட சுகம் இருக்கத்தான் செய்கிறது,,,

எதிர்வினைகள்:

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...