06/05/2015

எந்த அவமானமும்

அசிங்கப்படுவதில்
எந்த அவமானமும் எனக்கில்லை
ஏனெனில்
என் சமூகமின்னும் எழுந்திருக்கவேயில்லை

குடுவைகளில்
கண்ணீரும் குருதியுமாக
கலந்திங்கே
நிரப்பப்பட்டிருக்க

தேவையில்லா
சாதியத்தை
திணிக்கும் மிருகங்கள்
என் முன்னால்
எழுந்திங்கே
நடக்கையில்

நாதியற்ற என்சமூகம்
நடுத்தெருவில்
நாற்றத்தில் வீசிவிட்டார்கள்

எனதசிங்கம்
இதற்கு முன்னால்
மிகச் சிறியதே

மீண்டெழ துடிக்கும்
மனிதமெனும்
புதியவிதை

முளைத்தெழும்
வரையில்
படும் அசிங்கங்கள்
அவமானமாக
என்னுவதென்பது
எனக்கான
இழுக்கன்றோ

எழுந்திரு என்
சமூகமே
சாதிக்க பிறந்தநாம்
சாதி பார்த்து
சமூகத்தை
சீரழிக்க
ஒரு போதும்
இடம்கொடுக்கலாமா

எழுந்திரு
என் சமூகமே

எதிர்வினைகள்:

0 கருத்துகள்:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...