27/02/2015

இங்கே நகையடகு வைக்கப்படும்

நாளை
அக்சயதிருதிகை
இன்றே
அடகு கடையில்
நகைகள்
___

அதிக நேரம்
காதிலும்
மூக்கிலும்
வேப்பங்குச்சி
நகையாக
___

நகைகள்
வாங்க
காசில்லை
தங்கமாக
ஜொலிக்கிறது
வேர்க்கடலை
___

அவர்கள்
புன்னகை
அப்போதுதான் தொலைந்திருந்தது
வீடு முழுக்க
ஒரே
அடகுச் சீட்டு
____

எப்போது
மீட்கப்படுவோம் எதிர்பார்த்தே காத்திருக்கிறது அடகுநகைகள்
___

வட்டி போட்ட
குட்டி
மூழ்கிப்போன
அடகு
நகைகள்
___

இன்றும்
குடியில்
மூழ்கிடவேண்டும் அடகுகடையில்
கடைசியாக
பறிக்கப்பட்ட
தாலி
____

அவசியம்
நகை
வேண்டும்
ஆபத்து காலத்தில்
அடகு கடைகளை
அவை
அழகுபடுத்தும்
___

வாழாவெட்டியான
மணப்பெண்
பிறந்த வீட்டிற்கே வந்துவிட்டாள்
அடகு நகைகளாக
____

எதிர்வினைகள்:

0 கருத்துகள்:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...