20/12/2014

சுவாசத்தின் முன்னேற்பாடு

காதலொரு
சுவாசத்தின்
முன்னேற்பாடு!
இதயம்
பற்றவைத்த
பாசப் பரவச
நெருப்பு!
உறங்காதே
உள்ளமே!
உணர்வுகள்
விழித்தெழுவதை
பார்!!
அதோ!! சோலை ரோசாக்கள்
சுதந்திரத்தை
தேடியே சோர்ந்து இருக்கிறது!
நீயும்
உன் சுயநலத்தை
சூனியமாய் எண்ணி
எதிர் நோக்கும்
தென்றல் காற்றிற்கு
ஒரு முத்தமிடு!
தேவதைக்கு
தேரிழுப்பது அவைகள்தான்!
பதில் முத்தம்
பதிந்து வருவதை பகைவனாலும்
தடுத்திட முடியாது!
காதலை சுமந்துவரும்
தென்றல் காற்றிற்கும்
கடைசியாக முத்தமிட்டு
செய்நன்றியை
செதுக்கிவிடு
காதல் கை
கூடலில் தான்
சோலை ரோசாக்கள் சுதந்திரம்
அடையுமாம்!
முதல் சந்திப்பை அச்சோலையிலே தொடங்கிவிடு!
காதல் என்றுமே
சுவாசத்தின் முன்னேற்பாடு!
இவ்வுண்மை
உலகிற்கு இனி உரைக்கட்டும்!

எதிர்வினைகள்:

0 கருத்துகள்:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...