15/10/2014

கருப்புடல் குமரியே!

கருப்புடலில்
கவர்ந்திழுக்கும்
காவியமே
கேளடி
கிளியோபாட்ரா
காலத்தின்
கண்ணாடியல்லவா
கண்டதும்
காதலுனை
கவர்ந்ததே
காரணம்
கேளடி
கருவிழியும்
கருப்புதானே
கட்டுடல்
கருப்பென
கர்வம்
கொள்ளடி
கடவுள்
கருவரையில்
காட்சியும்
கருப்புதானே
காதலில்
கருப்புடல்
கானமில்லை
கரம் கோர்த்தபின்
கார்மேகமே
நம் கைப்பிள்ளை
கருப்பொன்றும்
கேலிசொல்லில்லை
காதலுக்கு
கருப்பெழுதும்
கதையெல்லாம்
காட்சிப்பிழையில்லை
காதலோடு
குடையொன்றில்
குடியிருப்போம்
கருப்புடல்
குமரியே!

எதிர்வினைகள்:

0 கருத்துகள்:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...